CONCURS D’APARADORS

FARMACIA XENIA

Concurs d’aparadors: obert a tots els comerços i empreses de serveis del municipi de Caldes de Malavella.

Visita els comerços participants al concurs i vota la millor decoració de la Festa de Malavella!

Link a les votacions populars: https://forms.gle/1qaAYZHKu8qV83EM6

Establiments participants:

NÚM. PARTICIPANT NOM ESTABLIMENT ADREÇA POSTAL
1 El Petit Fornet C/Vall-llobera, 23
2 Farmàcia M. Casanovas C/Vall-llobera, 17
3 Farmàcia Xènia Planas Ctra. Llagostera, 29
4 Acadèmia Idioma’t C. Termes Romanes, 25 baix B
5 Carns Anna Garcia Carrer Santa Maria, 3
6 La Dietètica de Caldes Plaça Sant Esteve, 3 baixos

BASES CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DE LA MALAVELLA 2023

1. OBJECTE DE LES BASES

L’Ajuntament de Caldes de Malavella convoca el concurs d’aparadors vinculat a la Festa de la Malavella que enguany se celebrarà el proper cap de setmana del 28 al 30 d’abril 2023.

2. OBJECTIU

L’objectiu del concurs d’aparadors és promoure i dinamitzar el comerç local, fent-lo partícip de la promoció de la Llegenda de la Malavella així com de l’embelliment de la població durant la celebració de les activitats vinculades a la citada festa.

3. TEMÀTICA

La temàtica del concurs és la Festa de la Malavella i tot allò relacionat amb l’esoterisme i l’ època medieval.

4. PARTICIPANTS

El concurs d’aparadors de la Festa de la Malavella està obert a tots els comerços i empreses de serveis del municipi de Caldes de Malavella que disposin d’un local amb aparador que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat.

5. UBICACIÓ DE LA DECORACIÓ

La decoració s’ha de limitar únicament a l’interior de l’aparador que doni a l’espai públic i sigui visible des del carrer.

6. MATERIALS

El material per a decorar l’aparador l’escollirà cada establiment segons el seu criteri. La decoració s’ha de limitar a l’interior de l’aparador.

7. DURADA DE LA DECORACIÓ

El període de temps durant el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al públic es troba comprès entre el dijous 27 d’abril al diumenge 30 d’abril 2023 (ambdós inclosos).

8. INSCRIPCIONS

Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat abans del dimecres 26 d’abril de 2023. En el moment de la inscripció, els participants hauran d’indicar:

• Nom de l’establiment i adreça postal complerta d’on es troba la decoració
• Nom de la persona de contacte
• Telèfon i correu electrònic

Tots els establiments participants hauran de recollir la seva acreditació al concurs a l’Oficina de Turisme.

9. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà format per:

Jurat oficial:
• Un representant de la Comissió de la Festa de la Malavella
• Dos representants de l’Associació de comerciants i empreses de Caldes de Malavella (ACIEC)
• Dos representants de l’Ajuntament de Caldes de Malavella
Jurat popular:
• Qualsevol persona podrà participar en les votacions, que seran telemàtiques

10. VISITA I PARÀMETRES DE VALORACIÓ
El jurat oficial passarà per tots els comerços participants per a fer-ne la valoració un dia dins del període en el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al públic.
El jurat valorarà els aparadors segons els paràmetres següents:
• Bellesa
• Originalitat
• Dificultat
• Relació amb la llegenda de la Malavella

Les decisió del jurat serà inapel·lable.

11. VOTACIONS POPULARS
Del 27 al 30 d’abril tots els aparadors participants quedaran sotmesos a votació popular.
Les votacions populars seran telemàtiques i el link es podrà trobar a la web www.festadelamalavella.cat. Cada persona només podrà votar una vegada.

12. CATEGORIES

• Millors decoracions escollides pel jurat oficial
• Millor decoració escollida per votació popular

13. PREMIS

Atès que és d’interès per l’Ajuntament que el concurs d’aparadors tingui un gran nombre d’establiments participants s’ha optat per oferir premis substancialment atractius per a les millors decoracions consistents en:

– Millors decoracions escollides pel jurat oficial:

1er classificat 500 € (*) + distinció com a 1r classificat
2n classificat 250 € (*) + distinció com a 2n classificat

– Millor decoració escollida per votació popular:

1r classificat 150 € (*) + distinció com a 1r classificat

(*) Als premis se’ls hi aplicarà la retenció d’IRPF prevista per la llei.

• Els premis s’atorgaran mitjançant acta de valoració signada per tots els membres del jurat.

• Els premis s’ingressaran prèvia presentació de la fitxa de creditor amb el número de compte corrent, degudament omplerta, signada i segellada per l’entitat bancària.

• L’import dels premis s’assumirà amb la partida 03 334 48000 Premis per concursos varis del vigent Pressupost

14. LLIUREMENT DE PREMIS

Els tres premiats es faran públics al llarg de la setmana del 8 de maig 2023 a través de la web de l’Ajuntament www.caldesdemalavella.cat i també per les xarxes socials.

Els premiats estaran convocats un dia a l’Ajuntament per entregar-los la distinció de guanyadors.

15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.
Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes