CONCURSOS

FARMACIA XENIA

ANIMA’T A PARTICIPAR ALS CONCURSOS VINCULATS A LA FESTA DE LA MALAVELLA:

1 – Concurs d’aparadors: obert a tots els comerços i empreses de serveis del municipi de Caldes de Malavella.

2 – Concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanesobert a tothom que disposi d’una vivenda amb balcó, finestra, o façana que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat, sense que això suposi un perill per a la seva integritat o la dels vianants, i es trobi dins del municipi de Caldes de Malavella.

 

 9è CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DE LA MALAVELLA 2018

BASES DE PARTICIPACIÓ:

1. OBJECTE DE LES BASES

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport de l’Associació de comerç i serveis de Caldes i la Comissió de la Festa convoquen el concurs d’aparadors amb motiu de la Festa de la Malavella que se celebrarà a Caldes de Malavella el cap de setmana del 27 al 29 d’abril 2018.

2. OBJECTIU

L’objectiu del concurs d’aparadors és promoure i dinamitzar el comerç local, fent-lo partícip de la promoció de la Festa de la Malavella així com de l’embelliment de la població durant la celebració de la citada festa.

3. TEMÀTICA

La temàtica del concurs és la Festa de la Malavella i tot allò relacionat amb l’esoterisme i l’època medieval.

4. PARTICIPANTS

El concurs d’aparadors de la Festa de la Malavella està obert a tots els comerços i empreses de serveis del municipi de Caldes de Malavella que disposin d’un local amb aparador que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat.

5. UBICACIÓ DE LA DECORACIÓ

La decoració s’ha de limitar únicament a l’interior de l’aparador que doni a l’espai públic i sigui visible des del carrer.

6. MATERIALS

El material per a decorar l’aparador l’escollirà cada establiment segons el seu criteri. La decoració s’ha de limitar a l’interior de l’aparador.

7. DURADA DE LA DECORACIÓ

El període de temps durant el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al públic es troba comprès entre el dimecres 25 al diumenge 29 d’abril 2018 (ambdós inclosos).

8. INSCRIPCIONS

Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar a l’Oficina de turisme, al telèfon 972 48 01 03 o bé mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat abans del dimecres 25 d’abril 2018. En el moment de la inscripció, els participants hauran d’indicar:

-Nom de l’establiment i adreça postal complerta d’on es troba la decoració

-Nom de la persona de contacte

-Telèfon i correu electrònic

9. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà format per:

-Un representant de la Comissió de la Festa

-Un representat de l’Associació de comerç i servis de Caldes de Malavella

-Regidors de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

10. VISITA I PARÀMETRES DE VALORACIÓ

El jurat passarà per tots els comerços participants per a fer-ne la valoració un dia dins del període en el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al públic. El jurat valorarà els aparadors segons els paràmetres següents:

-Bellesa

-Originalitat

-Dificultat

-Relació amb la llegenda de la Malavella

Les decisió del jurat serà inapel·lable.

11. PREMIS

L’Ajuntament atorgarà dos premis a les dues millors decoracions entre tots els participants al concurs:

1r premi: 150,00€ + sis mesos de publicitat gratuïta del comerç i/o empresa de servei a la ràdio Caldes FM segons modalitat establiments + inserció d’un anunci a plana sencera del comerç i/o empresa de servei a dos números de l’AQUAE.

2n premi: sis mesos de publicitat gratuïta del comerç i/o empresa de servei a la ràdio Caldes FM segons modalitat establiments + inserció d’un anunci a plana sencera del comerç i/o empresa de servei a dos números de l’AQUAE.

El disseny de l’anunci a plana sencera per a l’AQUAE queda exclòs del premi.
Als premis se’ls hi aplicarà la retenció d’IRPF prevista per la llei.

12. LLIUREMENT DE PREMIS

Els dos guanyadors es faran públics el dissabte 28 d’abril durant l’acte d’entrega de premis de la Festa de la Malavella.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.

Descarrega’t les bases del concurs d’aparadors de la Festa de la Malavella 2018

 

 

6è CONCURS D’ORNAMENTACIÓ DE BALCONS, FINESTRES I FAÇANES DE LA FESTA DE LA MALAVELLA 2018

BASES DE PARTICIPACIÓ:

1. OBJECTE DE LES BASES

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport de l’Associació de comerç i serveis de Caldes i la Comissió de la Festa convoquen el concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes amb motiu de la Festa de la Malavella que se celebrarà a Caldes de Malavella el cap de setmana del 27 al 29 d’abril 2018.

2. OBJECTIU

L’objectiu del concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes és promocionar la Festa de la Malavella entre la ciutadania i fer-los partícips de l’embelliment de la població durant la celebració de la citada Festa.

3. TEMÀTICA

La temàtica del concurs és la Festa de la Malavella i tot allò relacionat amb l’esoterisme i l’època medieval.

4. PARTICIPANTS

El concurs està obert a tothom que disposi d’una vivenda amb balcó, finestra, o façana que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat, sense que això suposi un perill per a la seva integritat o la dels vianants, i es trobi dins del municipi de Caldes de Malavella. Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni modificar el domini públic i ha de seguir sempre allò disposat a l’Ordenança General de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Caldes de Malavella.

5. UBICACIÓ DE LA DECORACIÓ

L’ornamentació ha d’estar situada en balcons, finestres o façanes que donin a l’espai públic i siguin visibles des del carrer. Totes aquelles decoracions que representin un possible perill seran desqualificades del concurs.

6. MATERIALS

El material per a ornamentar la façana, balcó o finestra l’escollirà cada llar segons el seu criteri.

7. DURADA DE LA DECORACIÓ

El període de temps durant el qual l’ornamentació ha d’estar muntada i visible al públic des del carrer es troba comprès entre el dimecres 25 al diumenge 29 d’abril 2018 (ambdós inclosos).

8. INSCRIPCIONS

Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar a l’Oficina de turisme, al telèfon 972 48 01 03 o bé mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat abans del dimecres 25 d’abril 2018. En el moment de la inscripció, els participants hauran d’indicar:

-Nom de la persona de contacte

-Adreça postal complerta de l’habitatge on es troba la decoració (indicar si és nucli urbà o urbanització)

-Telèfon i correu electrònic de la persona de contacte

-Els participants que resideixin fora del nucli urbà hauran d’entregar obligatòriament una fotografia de la seva decoració en el moment de la inscripció.

9. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà format per:

-Un membre de la Comissió de la Festa de la Malavella

-Un membre de l’Associació de comerç i serveis de Caldes

-Regidors de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

10. VISITA I PARÀMETRES DE VALORACIÓ

El jurat passarà per totes les llars participants per a fer-ne la valoració un dia dins del període en el qual l’ornamentació ha d’estar muntada i visible al públic. El jurat valorarà les ornamentacions segons els paràmetres següents:

-Bellesa

-Originalitat

-Dificultat

-Relació amb la llegenda de la Malavella

Les decisió del jurat serà inapel·lable.

11. PREMIS

Els premis a les dues millors decoracions consistiran en :

1r premi: Un menú de cap de setmana per a dues persones al Restaurant del Balneari Prats valorat amb 50€ + una targeta regal carregada amb 50€ per a gastar als establiments associats gentilesa de l’Associació de comerç i serveis de Caldes.

2n premi: una targeta regal carregada amb 50€ per a gastar als establiments associats gentilesa de l’Associació de comerç i serveis de Caldes.

 12. LLIUREMENT DE PREMIS

Els dos guanyadors es faran públics el dissabte 28 d’abril durant l’acte d’entrega de premis de la Festa de la Malavella.

 13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.

Descarrega’t les bases del concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes aquí.